Melikgazi Mahallesi Sevgi Sokak No:3 Medical Palace Hastanesi Melikgazi / KAYSERİ

Radyasyona Maruz Kalan İşçiler Haftada Kaç Saat Çalışabilir?

15.09.2018
615
Radyasyona Maruz Kalan İşçiler Haftada Kaç Saat Çalışabilir?

Radyasyona maruz kalan işçiler için İş Kanunu dışında başka düzenlemeler de mevcuttur. Yapılan işin niteliği gereği işçiler tehlike ile iç içedirler ve bir çok riskli durumla yüzleşebilirler. Yapılan araştırmalara göre çalışma hayatında en riskli işlerde çalışan işçiler radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ana bilim dallarında çalışan sağlık personelleridir. Bu sebeple radyasyon riskinin bulunduğu işlerde çalışan işçilerin hakları hem 4857 sayılı İş Kanununda hem de 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Görüyoruz ki radyasyona tabi işçilerin hakları, iş kanunu ve sağlık mevzuatı uyarınca özel hükümlerle korunmaktadır.

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİ NASIL BELİRLENMELİDİR?

Bilindiği üzere İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler haftada 45 saate kadar çalıştırılabilirler. Haftalık 45 saatin üzerine çıkan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılır. Ayrıca haftalık 45 saat olarak belirlenen çalışma süresi, günde 11 saati aşmamak koşulu ile işveren tarafından haftanın günlerine dağıtılabilir. İş Kanunu çalışma süresi yönünden sınırı; ”günlük 11 saati aşmaması”  yönünde çizmiştir. Radyasyon riskine tabi işlerde çalışan işçiler ise haftada 35 saat çalışabilirler. Konunun düzenlendiği 3153 sayılı kanuna göre iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde çalışan işçilerin çalışma saatleri haftalık 45 saat değil 35 saat olarak belirlenmelidir.

Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/2010-5947/9 md.) İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Görüldüğü üzere kanun genel belirlemeyi yapmıştır.  Bu sürenin aşılması durumunda alınacak tedbirler için de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bakılacaktır. Haftalık 35 saati aşan çalışmalarda ise bu işçilere fazla mesai ödemesi yapılmalıdır. Radyasyona tabi işlerde çalışan işçilerin haklarının düzenlendiği bir diğer mevzuat ise ”Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”dir. İlgili düzenlemeye göre radyoloji çalışanı işçiler günde 5 saatten fazla çalıştırılamaz. Hastanelerde röntgen, radyom ile günde 5 saat çalışan işçiler başka işlerde çalıştırılamaz. Ayrıca bu işçilere gece çalışması yaptırılamaz.

Ayrıca röntgen muayenehanelerinde çalışan işçiler pazar haricinde bir gün daha öğleden sonra tatil yapmalıdır.

Madde 21 – Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmalıdır.

Madde 22 – Hastahanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimseler, hastahanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir.

Gece çalışması ile ilgili tek istisna ise; iyonlaştırıcı radyasyon işlerinde çalışan doktorlardır. Radyoloji uzmanları haftada 35 saati aşmayacak şekilde fazla çalışma yapabilmekte ve yalnızca acil müdahale gerektiren durumlarda nöbete kalabilmektedirler. (Türk Tabipler Birliği, Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları, 2011)

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Her Türlü Destek ve İhtiyaçlarınızda Whatsapp Üzerinden İletişime Geçebilirsiniz.
error: © Kanal Radyoloji
Bir Bilene Sor ?